Open Modal
94

Wetenschap

February
Enkele uitgewerkte lessen die passen bij thema 6 ‘Wetenschap’ van het leerplan NCZ.

De kinderen van vandaag groeien op in een wereldwaar het snel gaat en er elke dag nieuwe toepassingen en mogelijkheden worden gecreëerd.

Om die wereld te begrijpen is het goed om kinderen van jongsaf al kennis te laten maken met de wereld van wetenschapen technologie zodat ze deze beter leren begrijpen.

Wat hebben we allemaal aan wetenschap en technologie te danken én welke innovaties staan ons nog te wachten?

Met de lessen in dit nummer streven we ernaar om een belangrijke waarde van wetenschap met de kinderen te exploreren namelijk ‘waarheidsvinding’.

Wetenschap probeert, zo goed als het kan, om de werking van fenomenen en processen naar boven te halen. We willen weten hoe de dingen in elkaar zitten, waarom iets is zoals het is, of dat een bepaalde stelling of geloof waar of onwaar is. Daartoe doen we onderzoek naar de aard van de dingen. We leren hoe de wereld in elkaar steekt door een openen onderzoekende houding te ontwikkelen.

Wetenschap levert een directe en indirecte bijdrage aan de kwaliteit van leven, in het hier en nu, maar ook elders en in de toekomst. We onderzoeken demogelijkheden en beperkingen van de mens om te ontdekken wat we kunnen realiseren.

Belangrijk hierbij zijn ook morele waarden, zoals rechtvaardigheid, duurzaamheid of de morele gelijkheid van mensen. Het bekijken vanuit verschillende perspectieven en het leren inschatten van gevolgen van menselijk handelen voor mens en natuur.

Wetenschap op kindermaat, het kan!

nog meer samenspel-nummers