Open Modal
93

Economie

November
Enkele uitgewerkte lessen die passen bij thema 5 ‘Economie' van het leerplan NCZ

In een snel veranderende wereld is het goed om met kinderen stil te staan bij het ontstaan en de verdeling van rijkdom en armoede.

Waar liggen de grenzen van wat mensen nodig hebben? Waar liggen de grenzen van onze planeet om in onze behoeften te voorzien? Hoe belangrijk is geld? Kan je alles met geld kopen en heb je voor alles geld nodig? En wat met kinderarbeid? Welke rechten ontneem je kinderen die ‘alleen’ maar kunnen of moeten werken om te overleven?

Netelige kwesties waar jonge mensen soms weinig vat op lijken te hebben. Toch is het goed en belangrijk om met hen in dialoog en op onderzoek te gaan over dit thema, te bekijken hoe sommige mechanismen in elkaar zitten en op elkaar inspelen. Zo kunnen ze zelf nadenken en zich een mening vormen over hun eigen behoeften ten opzichte van de ‘grote’ wereld.

Nog enkele quotes over geld van enkele beroemdheden. Om zelf of met de leerlingen over na te denken ….

nog meer samenspel-nummers