Open Modal
90

Samenleven, democratie en burgerschap 2

February
Enkele uitgewerkte lessen die passen bij thema 3 'Samenleven, democratie en burgerschap', onderdelen 3 en 4 (democratie en burgerschap).

Democratie is een manier om een land te regeren.

Democratie is: zeggen wat je vindt of denkt, zonderdat je bang hoeft te zijn voor straf.

De ideale democratie bestaat echter niet. Er is geen land ter werelddat voor 100 procent voldoet aan de kenmerken van democratie.

In de praktijk blijkt dat namelijk nog niet zo eenvoudig.

Ontwikkeling naar democratie wordt voor een deel bepaald door de geschiedenis en de cultuur van een land. Gewoonten en gebruiken laten zich niet zomaar wegpoetsen. Zo heeft het ene land een lange traditie van vrijheid en het andere niet.

Voor een democratie is het van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen: insluiting is het devies, niet uitsluiting. Oftewel: een democratie vaart wel bij een hoge mate van participatie.

Daarom is het belangrijk dat kinderen van jongsaf aan ervaren, oefenen en participeren via eenvoudige en activerende werkvormen over democratie en politiek.

En wat bedoelen we eigenlijk met wereldburgerschap? Hoe pak je dat aan in de les NCZ?

Onze kinderen laten opgroeien tot wereldburgers, vraagt dat we hen bewust maken van de verbanden tussen onszelf en anderen, dichtbij en ver(der) weg. Wie betrokken is bij de wereld, voelt zich meer verbonden met de anderen en groeit op tot een bewuste en actieve burger.

De wereld is groot en we maken er allemaal samen deel vanuit. Door hen van jongs af aan een stem te geven en hen de superdiverse kleurrijke wereld mee vorm te laten geven, helpen we hen opgroeien tot echte wereldburgers.

We moeten leren werken met kinderen van verschillende achtergronden. Niet alleen kijken naar culturele achtergrond maar ook naar gender, opleiding, familie, klasse … alles wat belangrijk is. Een wereldburger die zichzelf en zijn omgeving -hetzij familie hetzij een gemeenschap hetzij een land hetzij de hele wereld- gelukkig kan maken.

Enkele doelstellingen:

> Een wereldburger kan zijn/haar comfort zone achterlaten en wil leren van mensen van andere culturen, disciplines… andere achtergronden.

> Een wereldburger is bewust van de globale trends en kan daar op inspelen.

> Een wereldburger begrijpt de impact van technologie op de maatschappij.

> Een wereldburger handhaaft een balanstussen het aanvaarden van het oude (cultuur en geschiedenis) en zich snel kunnen aanpassen aan het nieuwe (ideeën, technologie)

> Een wereldburger heeft de vaardigheden en de mindset om gelukkig te zijn in elk toekomstig scenario.

nog meer samenspel-nummers