Open Modal
88

Vrijzinnig humanisme

June
Enkele uitgewerkte lessen die passen bij thema 2 'Vrijzinnig humanisme', uit het leerplan NCZ.

Het vrijzinnig humanisme is geen leerschool waar je les krijgt in wat een een beter mens is of hoe een betere wereld er uitziet.

De vrijzinnig humanistische waarden ontdekken, onderzoeken en toepassen, impliceert meer dan alleen maar kennisoverdracht.

Het vergt ook het ontwikkelen van een verdraagzame houdingen verbondenheid met het wel en wee van anderen.

Zo kunnen leerlingen een engagement ontwikkelen op basis van vrijzinnig humanistische waarden.

De procesdoelen opgesteld in themaveld 2 ‘Vrijzinnig humanisme’ bevatten een aantal deelthema’s die kunnen gebruikt worden om in de klas aan de slag te gaan . Dit vanaf de eerste graad en telkens op het niveau van de leerlingen.

Het procesdoel ‘Autonomie’ betekent niet dat we als individuengeen nood aan anderen zouden hebben. Evenmin is het autonome individu enkel bezorgd om zichzelf. Als we autonomie als waarde ernstig nemen dan gaat het om die van iedereen. We streven naar vormen van samenleven waar we ieder in zijn autonomie respecteren. Vrijzinnig humanistische waarden zoals gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn gebruikte criteria, en een democratische samenleving waar wede rechten van de mens respecteren, is de maatschappijvorm om deze te realiseren. De rechten van de mens zijn universele rechten en we wijzen elke vorm van discriminatie af.

Tenslotte willen we dat leerlingen de mens als “zingever”, leren zien maar niet als enige “zindrager.

Zodat leerlingen zelf leren om vorm en inhoud te geven aan hun leven.

nog meer samenspel-nummers