Open Modal
84

Em en Zed [ik zie wat ik zie]

August
Em en Zed beleven heel wat avonturen samen. In dit nummer gaan de lessen o.a. over fantasie, verlies/ conflicten, armoede, vluchtelingen.
Em en Zed beleven heel wat avonturen samen. In dit nummer gaan de lessen o.a. over fantasie, verlies/ conflicten, armoede, vluchtelingen.
Em&Zed: nrs 83, 84, 85 en 86 vormen één pakket.
vermelden bij bestelling:
samenspel
84
Lees hier de gebruiksvoorwaarden.

Em en Zed [ik zie wat ik zie]

August
Em en Zed beleven heel wat avonturen samen. In dit nummer gaan de lessen o.a. over fantasie, verlies/ conflicten, armoede, vluchtelingen.

Het laatste nummer van Samenspel jaargang21 brengt ons bij deel 3 en 4 met de avonturen van Em en Zed : Ik zie wat ik zie! en Kan ik je helpen? Ernstige thema’s zoals verlies en rouwverwerking en de problematiek rond vluchtelingen komen aan bod. Maar ook lesjes die het creatief denken en de verbeelding stimuleren zijn uitgewerkt in diverse werkvormen. In het nieuwe, geactualiseerde leerplan dat binnenkort wordt voorgesteld staan bij themaveld 8 Kunst volgende procesdoelen centraal:

PD 1 - AUTONOMIE > Kunnen bepalen wat nodig is voor en kan bijdragen tot een “mooi en goed” leven.
PD 2 - MOREEL DENKEN > Leren nadenken, dialogeren en komen tot een eigen mening over het belang en de zin van kunst, dromen, fantasieën, wensen en verlangens.
PD 3 - HUMANISEREN > Bereid zijn om op een respectvolle manier om te gaan met verschillen in opvattingen van menseni.v.m. met “het goede” leven.
PD 4 - VERANTWOORDELIJKHEID > Willen bijdragen tot individueel en algemeen levensgeluk.
PD 5 - ZINGEVING > Vertrouwen ontwikkelen in de mogelijkheden van de mens om op diverse manieren zin te geven aan het eigen leven en dat van anderen. Zich kunnen laten verwonderen en inspireren door wat zin geeft aan het leven.

Of dit een garantie inhoudt, om via deze procesdoelen en de daarbij behorende kennis, vaardigheden en attitudes, de wereld beter te maken, weet ik niet. Alhoewel. Door mijn praktijk in het onderwijs ondervond ik dat verbeelding een belangrijke rol speelt in het vormen van goed burgerschap en het vermogen om gelukkig te worden, en bijgevolg wel degelijk kan bijdragen tot een betere samenleving.

Hierbij dus een pleidooi voor de verbeelding in het onderwijs ende hoop dat gaandeweg het belang hiervan voor onze democratieduidelijk wordt. Verbeelding doorheen het nieuwe curriculum NCZ en al haar domeinen? Hopelijk een nieuwe stimulans en uitdaging om erna een verkwikkende vakantie mee aan de slag te gaan !

Em&Zed: nrs 83, 84, 85 en 86 vormen één pakket.

nog meer samenspel-nummers