Open Modal
99

Uitvindingen

March
Dit themanummer spreekt tot de verbeelding van velen, van klein tot groot.

Een uitvinding is volgens de Dikke Van Dale "een vernuftig gevonden oplossing, meestal op technisch gebied". Een uitvinding heeft veelal de vorm van een product. Bijvoorbeeld het wiel, dat het mogelijk maakt zware voorwerpen te verplaatsen of de lamp, die het mogelijk maakt licht te maken zonder vuur. 'Uitvinding' is tevens de benaming voor het proces dat een uitvinding als resultaat heeft ('het uitvinden'). 

Een uitvinding stelt de mens in staat om nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

De weg van niets naar iets loopt langs het vinden van opeenvolgende oplossingen. In die zin is elke kunstenaar een uitvinder. Maar er zijn natuurlijk kunstenaars die uitvinder zijn en dingen verzinnen voor praktisch gebruik.

Wat met het “uitvindende” vermogen van de mens? Of uitvindindingen die we te danken hebben aan dieren of het gebruik van planten?

Ook  het uitvinden van ‘puur voor het plezier’ moeten we niet onderschatten. Soms leidt het tot zeer nuttige toepassingen. 

Sommige  uitvinders, raakten als kind al geïnspireerd door maffe uitvindingen en groeiden uit tot kunstenaars en/of uitvinders.

En sommige  bizarre, leuke en gekke uitvindingen zijn echter nooit tot een eindproduct geraakt.

Welke uitvindingen zijn dan wel het meest waardevol voor de wereld waarin wij leven? Zelfs als we ons beperken tot enkel fysieke dingen die door een mens bedacht zijn en er daarvoor niet waren, en niet tastbare uitvindingen als internet, muziek, en ‘handen wassen’ uitsluiten, is dit nog steeds geen eenvoudige vraag maar wel de moeite waard om bij stil te staan.

nog meer samenspel-nummers