Open Modal
97

Communicatie en media

November
Enkele uitgewerkte lessen die passen bij thema 9 ‘Communicatie en media’ van het leerplan NCZ.

In nummer 82 van december 2016 kwam het thema ‘Mediawijsheid’ reeds aan bod. Echter, amper 4 jaar later,is de gedigitaliseerde wereld enorm geëvolueerd.

Onze wereld is niet meer los te denken van computergestuurde apparaten; apps voor de meest uiteenlopende toepassingen variërend van sport-,weer- of nieuwsapplicaties tot toepassingen met betrekking tot internetbankieren, amusement, boeken, fotografie, koken, muziek, lifestyle, onderwijs, routenavigatie, spelletjes en het bedrijfsleven.

Kinderen leren hierbij heel snel en zijn zeer actief op sociale media. Ook de recente uitbraak van Covid-19 en de daaruit voortvloeiende maatregelen brachten onderwijs in een stroomversnelling wat betreft digitaal onderwijs en de daarbij bijhorende leerplatforms.

Echter blijft communiceren een basisvaardigheid: mensen kunnen niet níet communiceren. Bewust en onbewust versturen en ontvangen zij boodschappen en creëren zo gedeelde betekenis. Bij communicatie draait het naast de inhouden het doel van de boodschap ook altijd om de relatie tussen mensen.

In de samenleving van de 21ste eeuw neemt communicatie een grotere plaats in dan ooit. Mensen zijn altijd en overal met elkaar verbonden en communiceren via gesproken en geschreven tekst, beeld en geluid, al dan niet digitaal.

Bewust en doelgericht communiceren is daarom niet alleen een doel, maar ook een middel. Het is een belangrijk aspect bij de persoonsvorming ende ontwikkeling van burgerschap in het algemeen bij kinderen en in het bijzonder in thema 9 ‘Communicatie en media’ van het leerplan NCZ.

Naast het je goed verplaatsen in de leefwereld van het kind en het openstaan voor de ideeën en gedachten van leerlingen is er nog een belangrijke voorwaarde voor het goed communiceren met hen: de communicatiemoet aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van je leerlingen.

Welke leuke creatieve manieren en methoden kunnen we hanteren om in gesprek te gaan met alle leeftijdsgroepen? Welke handvatten kunnen we aanreiken opdat kinderen beter kunnen communiceren?

Belangrijk hierbij is dat ze kunnen luisteren, de dialoog kunnen aangaan. Dat ze leren omgaan met spanningen en communicatieproblemen en hun gedrag op situaties kunnen afstemmen. Tijdens de lessen NCZ kunnen ze hun houding oefenen om open te staan voor de ander en betrokkenheid tonen bij de ander en bij het onderwerp van communicatie. En dit met respect voor anders zijn, andere culturele waarden en normen.

nog meer samenspel-nummers