Open Modal
95

Milieu

May
Enkele uitgewerkte lessen die passen bij thema 7 ‘Milieu en ethiek’ van het leerplan NCZ.

Het thema van de klimaatverandering en de gevolgen hiervan zijn door jongeren hoog op de politieke agenda geplaatst het voorbije jaar.

Het is nochtans een thema dat al in de jaren 60 ook onder de aandacht werd gebracht via de Club van Rome.

De Club van Rome, een groep bestaande uit milieu-experts, werd bekend vanwege het rapport ‘Grenzen aan de groei’. Daarin benoemden zij de negatieve effecten van de mens op de planeet. Dat alarmerende rapport presenteerden zij reeds in 1972. Gedurende de jaren daarop bleven zij actief.

Hun bezorgdheid over de toekomst van de wereld is ook vandaag onze bezorgdheid en die van vele jongeren.

De doelstellingen van de Club van Rome zijn nog steeds:

> het onderzoeken van de kwantitatieve en kwalitatieve samenhang van de wereldproblemen (bevolkingsgroei, voedselproductie, industrialisatie, uitputting natuurlijke hulpbronnen, vervuiling; uitgewerkt in een zogenaamd wereldmodel)

> de wereld wijzen op de ernst van de problemen

> regeringen en politici stimuleren tot gecoördineerde maatregelen ter verbetering van de situatie

De Club van Rome heeft echter geen politieke of economische macht.

De meeste jonge mensen, de volwassenen van morgen, hebben ook geen van deze machtsposities, maar wel individuele keuzes en kansen om hun stempel te drukken op een positief veranderingsproces. Op haar of zijn persoonlijke manier.

De procesdoelen die wij voor ogen hebben, zijn hierbij een mooie leidraad, namelijk:

- autonomie: Nadenken over de plaats van de mens in het milieu.  
- moreel denken: Nadenken over het eigen gedrag in het milieu.
- humaniseren: Zorgzaam omgaan met het milieu.
- verantwoordelijkheid: Kiezen voor een duurzame manier van leven.
- zingeving: Blij worden van bewust omgaan met de planeet.

Laat ons vanuit dit perspectief hiertoe een aanzet geven in de lessen N.-C.Z.

nog meer samenspel-nummers