Open Modal
92

Identiteit in dialoog 2

August
Enkele uitgewerkte lessen die passen bij thema 4 'Een waaier van levensbeschouwingen: identiteit in dialoog', uit het leerplan onderdeel 3 (ILC's).

Aan interlevensbeschouwelijke competenties werken kan via verschillende ILC projecten.

Het bezoeken van een aantal levensbeschouwelijke huizen behoort tot een van de mogelijkheden om de eigenheid van elk van de 7erkende levensbeschouwingen in ons land te leren kennen.

We mogen een aantal belangrijke aandachtspunten hierbij niet uit het oog verliezen qua betrokkenheid bij de uitwerking, de levensbeschouwelijke inhoud.

Dit alles gericht op dialoog en samenleven.

Wat betreft de levensbeschouwelijke inhoud van ILC projecten:

Kennis én beleving dienen gericht te zijn op levensbeschouwelijke informatie die niet als dé waarheid geponeerd wordt tegenover die van anderen.

Wél als een levensbeschouwelijke overtuiging of waarheid die men aanneemt, beleeft en deelt met anderen.

Zowel de buitenkant (voorwerp, symbool, gebruik, ritueel, …) als de binnenkant (attitude, betekenis, beleving, …) krijgen hierbij de nodige aandacht. Het delen van levensbeschouwelijke kennis en beleving is immers gericht op het erkennen en respecteren van de ander.

Ondertussen ontwikkelen het Nascholingsinstituut LBV, verschillende inspecteurs-adviseurs LBV in samenspraak met Helmut DeNutte, leerkracht NCZ een interactieve APP om te gebruikentijdens een interlevensbeschouwelijke wandeling (in Gent maar later als concept over te nemen voor andere steden).

De les ‘bezoek aan levensbeschouwelijke huizen’ is gestileerd uit dit project.

Echter vooraleer te starten met de interlevensbeschouwelijke dialoog is het goed om samen met de leerlingen de eigenlevensbeschouwing te herkennen, onderzoeken, uit te diepen en er zijn/haar eigen verhaal van te maken.

Dit kan en is een boeiende ervaring voor elkeen van ons die met levensbeschouwing bezig is.

nog meer samenspel-nummers