Open Modal

gebruiksvoorwaarden

De gebruiker mag het redactioneel materiaal, de informatieve teksten, foto's, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal enkel en alleen voor persoonlijk gebruik downloaden en reproduceren, mits bronvermelding en overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.In geen geval mag de gebruiker de inhoud van de website gebruiken voor commerciële doeleinden, noch deze verdelen of meedelen aan derden.