Open Modal
hero image

Info & inspiratie voor leerkrachten zedenleer

Samenspel NCZ vzw is een autonome vereniging die zich tot doel stelt de leerkrachten niet-confessionele zedenleer basisonderwijs te ondersteunen met vakdidactisch lesmateriaal.

kritisch en empathisch leren leren denken

Het vakdidactisch materiaal dat wordt ontwikkeld geeft de mogelijkheid om diverse thema’s met de leerlingen te exploreren. Leerlingen kritisch en empathisch te laten nadenken over wat mensen denken en doen, hoe ze zelf willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen, hoe ze op een fijne manier met anderen kunnen omgaan.

autonoom antwoorden zoeken en keuzes maken

Via het aangeboden lesmateriaal worden aan de leerlingen tools aangereikt die hen stimuleren om krachten en vermogens te ontwikkelen en te trainen die hen in staat stellen autonoom antwoorden te zoeken en keuzes te maken. Om te reflecteren over hun eigen denken en handelen. Het beoogde doel is met andere woorden om te komen tot het ontwikkelen en stimuleren van de procesdoelen van de cursus niet-confessionele zedenleer: autonoom denken en handelen, moreel denken, humaan handelen, engagement en zingeving.

een neerslag van kleine en grote experimenten

Het vakdidactisch lesmateriaal van Samenspel NCZ vzw wordt gemaakt door een redactie van leerkrachten niet-confessionele zedenleer. Het aangeboden lesmateriaal is dan ook een neerslag van hun kleine en grote experimenten, van hun nieuwe ideeën, van hun opgepoetste 'oude krakers' en 'evergreens', van hun 'bestsellers'.