Open Modal
85

Em en Zed [de wereld is van iedereen]

November
Em en Zed beleven heel wat avonturen samen. In dit nummer gaan de lessen o.a. over familie, vooroordelen en stereotypen, de wereld, respect.

Een nieuw schooljaar, een nieuwe jaargang van Samenspel.

De kleurrijke lay-out is vorig schooljaar enthousiast onthaald en met een kleine redactie proberen we verfrissende ideetjes te verwerken rond de verschillende thema’s die aan bod komen in de cursus NCZ. Het september en decembernummer van Samenspel zullen nog verder de avonturen van Em en Zed brengen met bijpassende werkvormen waarmee je aan de slag kan, overwegend in de 2de graad.

Dit schooljaar wordt ook het nieuwe geactualiseerde leerplan geïntroduceerd. Samenspel verwerkte reeds in zijn lesfiches de nieuwe/vernieuwde procesdoelen en themavelden. Wij gaan op deze weg verder want vanaf 2018 zullen we telkens een nieuw themaveld herbekijken en lessen en thema’s hierrond uitwerken . En dit voor alle leerjaren en graden.

Samenspel en de nieuwe leerplannen NCZ geven hiermee een boost aan de toekomst van de cursus NCZ in onze snelveranderende samenleving. Samen met de leerkrachten NCZ bieden we bouwstenen aan voor de vorming van jonge wereldburgers.

Samenspel wenst jullie een vliegende start !

Em&Zed: nrs 83, 84, 85 en 86 vormen één pakket.

nog meer samenspel-nummers