Open Modal
Darwin

Darwin

August
Een handleiding, bijhorende posters, werkmap voor de leerlingen... over Darwin, om op een toegankelijke manier informatie aan te reiken over Darwin en evolutie.
Een handleiding, bijhorende posters, werkmap voor de leerlingen... over Darwin, om op een toegankelijke manier informatie aan te reiken over Darwin en evolutie.
vermelden bij bestelling:
samenspel
Darwin
Lees hier de gebruiksvoorwaarden.

Darwin

August
Een handleiding, bijhorende posters, werkmap voor de leerlingen... over Darwin, om op een toegankelijke manier informatie aan te reiken over Darwin en evolutie.

Op 12 februari 1809 werd Charles Robert Darwin geboren en een halve eeuw later publiceerde hij een boek waarin hij zijn beroemde evolutietheorie uiteenzette: The Origin of Species. Darwins inzichten veranderden de visie op de geschiedenis van het leven ingrijpend. Zijn theorie legde het fundament voor een wetenschappelijke verklaring van het ontstaan, de verspreiding en het uitsterven van soorten. Ook de herkomst en de ontwikkeling van de mens kunnen we dankzij het werk van Darwin begrijpen. De evolutietheorie is de voorbije 150 jaar enorm verfijnd, aangevuld en verbeterd dankzij de ontwikkelingen binnen de biologie, de genetica, de ethologie, de paleontologie en diverse andere disciplines.

De bedoeling van dit pakket is kinderen nieuwsgierig maken, hen aanzetten tot vragen stellen, doen filosoferen, laten nadenken... over evolutie en de consequenties daarvan zowel op micro niveau (in ons eigen leven) als op macroniveau (de mens als stap in de evolutie van het leven op aarde, de plaats en de betekenis van de mens in een immens universum). Met hen op zoek gaan naar 'juiste', naar wetenschappelijk correcte, antwoorden op vragen die zich aandienen.

nog meer samenspel-nummers