Open Modal
91

Identiteit in dialoog

May
Enkele uitgewerkte lessen die passen bij thema 4 'Een waaier van levensbeschouwingen: identiteit in dialoog' uit het leerplan, onderdelen 1 en 2.

In die wereld groeien kinderen op en zoeken zij een plaats om te kunnen leven, samenleven, met anderen.

Levensbeschouwing gaat over het hele leven; het gaat over aandacht besteden aan de zin van dingen en gebeurtenissen. Dit met gevoel, verstand en verbeelding.

Als we de wereldburgers vanmorgen tools willen aanreiken en begeleiden op hun weg naar volwassenheid dan moeten we hen een open en onderzoekende houding aanleren.

Zodat ze over de eigen muurtjes heen willen kijken en genoegverwondering hebben om anderen te respecteren. Dit als bijdrage aan de samenleving, om geïnspireerd en geïnteresseerd in elkaar te raken, elkaar voor vol aan te zien en om de wereld hoopvol te aanschouwen. Een verrijking van hun leven en verbreding van hun horizon.

De lessen in dit nummer kunnen een aanzet zijn voor een kader met een gemeenschappelijke moraal en ruimte voor verwondering, diversiteit en respect.

Om te onderzoeken en na te denken hoe verschillende levensbeschouwingen omgaan met levens- en zingevingsvragen.

Om verschillende levensbeschouwelijke tradities te waarderen en zelf, over eigen levensbeschouwelijke gebruiken en tradities te durven en kunnen vertellen.

nog meer samenspel-nummers