Open Modal
89

Samenleven, democratie en burgerschap

November
Enkele uitgewerkte lessen die passen bij thema 3 'Samenleven, democratie en burgerschap', onderdelen 1 en 2 (samenleven, kinderrechten).
Hoe kunnen kinderen ervaren dat ze ergens bij horen zonder het gevoel te hebben kansen te missen of ergens geen toegang toe te hebben?

Waaruit kunnen ze inspiratie putten om hun leven zinvol in te vullen als ze geen kansen krijgen om zich te ontplooien of als hun basisrechten niet vervuld zijn?

Allemaal vragen die we ons stelden bij het samenstellen van dit nummerrond themaveld 3: Samenleven, democratie & burgerschap.

Een inhoudelijk groot themaveld dat de redactie er toe deed besluiten om hier 2 nummers rond te maken.

In dit nummer kan je lessen vinden rond de deelthema’s samenleven en kinderrechten. Rekening houdend met deinhoud van vorige nummers van Samenspel hebben we een eigen focus gelegd op enkele lesonderwerpen.

Een groot deel van dit nummer draait rond het thema ‘Armoede’ .We trachten dit thema op verschillende manieren te implementeren en te belichten. Via een ILC project, lesideeën maar ook via tips en enkele degelijk uitgewerkte websites.

Als we over kinderrechten spreken en weten dat een bepaalde levensstandaard nodig is om waardig te kunnen leven en om volwaardige kansen te krijgen om zich te ontplooien.

Als kinderen moeten kunnen ervaren dat het toepassen van de kinderrechten bijdraagt tot een zinvol leven.

Dan kunnen wij als leerkracht NCZ alleen maar proberen om waarden als respect, waardering, begrip, empathie, fijngevoeligheid te ontwikkelen bij alle leerlingen.

Om diversiteit te laten zien als een verrijking tot goed samenleven !

nog meer samenspel-nummers