Open Modal
82

Mediawijs

December
Enkele lessen over 'wijs' omgaan met de media, die alom aanwezig is tegenwoordig en niet meer weg te denken voor onze leerlingen.
Enkele lessen over 'wijs' omgaan met de media, die alom aanwezig is tegenwoordig en niet meer weg te denken voor onze leerlingen.
vermelden bij bestelling:
samenspel
82
Lees hier de gebruiksvoorwaarden.

Mediawijs

December
Enkele lessen over 'wijs' omgaan met de media, die alom aanwezig is tegenwoordig en niet meer weg te denken voor onze leerlingen.

Jongeren maken dagelijks en vaak intensief gebruik van het internet. Hun leven draait heel dikwijls om de virtuele wereld van het internet die voor hen dikwijls ‘realiteit’ lijkt of is.

Ze consumeren informatie, bijvoorbeeld via google.nl. Ze participeren graag in sociale netwerken als Facebook en Instagram. Daarnaast produceren ze grote hoeveelheden status updates, selfies, likes en video’s. Het internet voorziet in een basisbehoefte van jongeren: verbondenheid. Ze kunnen gewoon niet zonder.

Dat jongeren het medium internet dagelijks gebruiken betekent niet dat ze ook mediawijs zijn.

Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn jongeren lang niet zo mediawijs als ze zelf denken. Dus is het onze taak om jongeren te leren hoe ze enerzijds verstandig kunnen omgaan met de bedreigingen van het internet en anderzijds hoe ze de kansen van het internet optimaal kunnen benutten.

Hoe maak je jongeren mediawijs? 

Wij, als pedagogische begeleiders van jongeren, kunnen via creatieve werkvormen en een open en kritische houding het gesprek aangaan en het handelen in vraag stellen over het omgaan met het internet. We kunnen hen tools aanreiken .

Mediawijsheid kent vier aspecten: techniek, creativiteit, analyse en reflectie. Via de procesdoelen kunnen we deze aspecten in de lessen NCZ belichten en via verschillende werkvormen aan bod laten komen.

Je eigen visie aan  jongeren opdringen, werkt niet. Wat wél werkt: met jongeren een open gesprek aangaan over omgaan met het internet. 

Dit nummer van Samenspel bepleit daarom een positief-kritische benadering van mediawijsheid. 

nog meer samenspel-nummers