Open Modal
98

Mooie woorden

February
Woorden zijn er om te begrijpen, om uit te leggen, om duidelijk te maken, dingen te verwoorden, om verhalen te vertellen en nog zoveel meer.
Woorden zijn er om te begrijpen, om uit te leggen, om duidelijk te maken, dingen te verwoorden, om verhalen te vertellen en nog zoveel meer.
vermelden bij bestelling:
samenspel
98
Lees hier de gebruiksvoorwaarden.

Mooie woorden

February
Woorden zijn er om te begrijpen, om uit te leggen, om duidelijk te maken, dingen te verwoorden, om verhalen te vertellen en nog zoveel meer.
Woordenstroom, gedachtestroom, mensenstroom...

Geen nummer dit keer rond een themaveld uit het leerplan NCZ, maar een nummer rond ‘mooie woorden’.

WOORD - betekenis in het woordenboek: een groep klanken of letters die samen een betekenis vormen

Woorden gebruik je om anderen te laten begrijpen, om uit te leggen wat je met iets bedoelt. Woorden gebruik je om de inhoud van wat je bedoelt duidelijk te maken aan anderen. Woorden gebruik je dus om je gevoelens, je gedachten, je ideeën … te verwoorden. Om een verhaal te vertellen aan anderen.

Het ‘vrije woord’ betekent ook dat je het recht hebt om te mogen zeggen of schrijven wat je wil. Dit betekent echter niet dat je zomaar alles kan zeggen, maar via het proces van moreel denken kinderen kan aanzetten om zelf waarden te herkennen en te onderzoeken en hun keuzes te omschrijven, verwoorden en beargumenteren. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij wat woordenkunnen betekenen in een dialoog en bij communicatie. Of te ontdekken hoe dichters hun gedachten vorm geven. Kinderen kunnen dit zelf ook al op zeer jonge leeftijd en verzinnen in hun creatief zijn soms echte pareltjes. Soms zijn er woorden te kort om iets te omschrijven of om de dingen te vatten.

Telkens opnieuw proberen mensen via woorden tijd, situaties, gevoelens te vatten. In dit nummer hebben we de nadruk gelegd op ‘mooie woorden’. Haatpraat, scheldwoorden zijn zowel bij jong en oud jammer genoegveelvuldig gekend en zoals het spreekwoord zegt: “Daar wensen we als Samenspel geen ‘woorden’ aan vuil te maken.”

nog meer samenspel-nummers